Зурхай

Үнсэлт бүхэн өөр өөр мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тэгвэл үнсэлцэхэд төрсөн орд хүртэл хамаатай байдаг байх нь. Ингээд чиний үнсэлтийн талаар өгүүлэх

016